• KSE 500 STE

  № артикулу/ів 071301

  KSE 500 STE

  Связующее вещество в модульной системе KSE. Эластифицированный камнеукрепитель на основе эфира кремниевой кислоты (KSE) с высокой долей осаждения силикагеля и чисто минеральными взвешенными веществами

  Технічні характеристики продукту

  Плотность (20 °C) 1,02 г/см³
  Цвет мутный, может иметь желтоватый оттенок
  Запах типичный
  Каталитическая система нейтральная
  Содержание действующего вещества ~ 75 масс.-%

  Після нанесення

  Побочный продукт реакции Ethanol (escapes)

  Вказані значення представляють типові властивості продукту і не повинні сприйматися як обов'язкові специфікації продукту.

  Сфера застосування

  • для наружных и внутренних работ
  • Засипні склади
  • Цементні та обмазувальні розчини
  • Лазурі та затирки

  Властивості

  • Містить м’які сегменти для більшої гнучкості силікагелю
  • Оптимальне співвідношення напруг та деформацій за рахунок збільшених силікагелевих сполук, що мають низьку напругу
  • Швидкість осадження гелю: прибл. 50%
  • Не володіє гідрофобізуючою дією
  • Підго товка до нанесення
   • Вимоги до основи

    Поверхня має бути чистою, вільною від пилу та сухою.

   • Підготовка продукту

    Дефекти будівельної конструкції (наприклад, тріщини, потріскані шви, пошкоджені стики, капілярний підсмоктування та гігроскопічну вологу) необхідно заздалегідь усунути.

    Необхідні заходи по очищенню повинні виконуватися максимально дбайливо (наприклад, обробка холодною або теплою водою без напору, очищення парою); при наявності твердих забруднень рекомендується застосовувати технологію дбайливого струминно-вихрового очищення rotec® або очищувачі Remmers (наприклад, Schmutzlöser (0671), Clean FP (0666), Clean AC[basic] (0672), Clean 0675)).

    Щоб уникнути втрат оригінального будівельного матеріалу, можна перед виконанням очищення провести попереднє зміцнення продуктом KSE 100 або іншим відповідним камнезміцнювачем.

    Поглинаюча здатність основи повинна бути знижена за допомогою свіжого ґрунтування (напр., за допомогою V KSE, KSE 100, KSE 300).

  • Переробка
   • температура применения от 10 °C до 20 °C
   • Умови переробки

    Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10 °C, макс. +20 °C

   • Перед використанням ретельно збовтати або перемішати продукт KSE 500 STE.

    Вказівки щодо застосування та орієнтовні рецептури згаданих мас наведені в технічному посібнику із застосування модульної системи Remmers KSE.

  • Інструкції при переробці
   • Конструкції, що межують, і матеріали, не призначені для обробки даним продуктом, захистити від контакту з ним відповідним чином.

    Свіжооброблені поверхні захищати від дощу, вітру, сонячного випромінення та утворення конденсату.

  • Робочі інчтрументи/очистка
   • Опрыскиватель, шпатель, кисть

   • Робоче обладнання має бути сухим та чистим.

    Після використання та перед тривалими перервами очистити інструмент розчинником Verdünnung V&101.

    Продукти очищення належним чином утилізувати.

  • Умови та термін зберігання
   • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
   • срок хранения 24 месяца
   • Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 24 місяців.

    Розкриту ємність використовувати повністю якнайшвидше.

    Щільно закривати ємність після кожного розкриття, оскільки ефір кремнієвої кислоти реагує з вологою, у т.ч. з вологою повітря.

  • Розхід
   • на м² в зависимости от применения
   • Определяется индивидуально в зависимости от применения
    (см. техническое руководство по применению модульной системы Remmers KSE).

  • Загальні інструкціїї
   • Відхилення від актуальних нормативних положень потребує додаткового узгодження.

    При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.

    Проведіть кількісний аналіз агресивних солей, якщо є солі, які можуть пошкодити будівельні матеріали.

    Висока концентрація водорозчинних солей може викликати сильні пошкодження будівельного матеріалу, які не можна запобігти шляхом нанесення просочення.

    Сліди виконаного раніше очищення (наприклад, тензиди, воски) можуть негативно вплинути на ефективність продукту і тому повинні бути повністю видалені.

  • Інформація про утилізацію
   • Більшу кількість залишків продукту слід утилізувати в оригінальних контейнерах відповідно до чинних норм. Повністю порожні, чисті контейнери повинні бути перероблені. Не викидайте разом із побутовим сміттям. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не виливати в каналізацію.

  • Безпека і регламенти
   • Для отримання додаткової інформації про аспекти безпеки при транспортуванні, зберіганні та користуванні продуктом, а також про утилізацію та охорону навколишнього середовища див. чинний Паспорт безпеки.