• SP Top Q2

  № артикулу/ів 052420

  SP Top Q2

  Минеральная тонкослойная штукатурка

  Технічні характеристики продукту

  Пожарная опасность класс A1
  Прочность на сжатие CS II (1,5 - 5,0 Н/мм²)
  Плотность схватившегося раствора ~ 1,3 кг/дм³
  Размер зерна ≤ 0,5 мм
  Толщина слоя 2 - 5 мм при нанесении в один слой
  Насыпная плотность ~ 1,2 кг/дм³
  Количество воды затворения 6,0 л на 25 кг
  Коэффициент водопоглощения w24 ≤ 0,5 кг/(м²·ч0,5)

  Вказані значення представляють типові властивості продукту і не повинні сприйматися як обов'язкові специфікації продукту.

  Сфера застосування

  • для наружных работ
  • Вирівнююча тонкошарова штукатурка

  Властивості

  • Паропроникність
  • Водо-, атмосферо- та морозостійкість
  • Можливість нанесення вручну чи машинним способом
  • Можна затирати
  • Підго товка до нанесення
   • Вимоги до основи

    Поверхня має бути міцною, чистою та вільною від пилу.

   • Підготовка продукту

    Попередньо змочити поверхню до матово-вологого стану.

    Гідрофобну основу змочити водою зі зниженим поверхневим натягом.

  • Переробка
   • температура применения от 5 °C до 30 °C
   • нанесение гладкой кельмой / нанесение шпателем / нанесение зубчатой кельмой / нанесение распылением
   • Умови переробки

    Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

   • Контактний шар

    Нанести продукт відповідним інструментом в якості контактного шару.

     

    Нанести продукт шаром необхідної товщини.

    Загладити поверхню гладким шпателем.

    Після схоплювання виконати подальшу обробку поверхні.

     

  • Інструкції при переробці
   • Розчин, що схопився, не можна зробити знову придатним для застосування шляхом додавання в нього води або свіжої суміші.

    Поверхню свіжонанесеного розчину протягом щонайменше 4 днів захищати від передчасного висихання, впливу морозу та дощу.

    Волосяні/усадкові тріщини не є дефектом, оскільки не впливають негативно на технічні властивості матеріалу.

    На кутах отворів будівлі виконати додаткове діагональне армування [за допомогою армуючої сітки].

    При нанесенні покриття на одній великій безперервній поверхні не робити перерв у роботі.

    Щоб уникнути утворення видимих стиків/переходів при обробці великих поверхонь з використанням будівельних лісів, наносити покриття на всіх ярусах одночасно.

    Суміжні поверхні обробляти лише матеріалом з однаковим номером партії.

    Конструкції, що межують, і матеріали, не призначені для обробки даним продуктом, захистити від контакту з ним відповідним чином.

    При машинному нанесенні просимо попередньо проконсультуватися з фахівцями Remmers.

  • Робочі інчтрументи/очистка
   • нанесение гладкой кельмой / нанесение шпателем / нанесение зубчатой кельмой / нанесение распылением
   • Смесительный инструмент, мастерок, гладкая кельма, губчатая терка, войлочная терка

    При машинном нанесении предварительно проконсультироваться со Службой Технического Сервиса Remmers!

   • Робочий інструмент очищати у свіжому стані водою.

  • Умови та термін зберігання
   • защищать от влаги
   • срок хранения 12 месяцев
   • Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому місці. Термін зберігання 12 місяців.

  • Розхід
   • 1,3 кг / м² на мм толщины слоя
   • ~ 1,3 кг/м² на мм толщины слоя; в среднем до 3,5 кг/м²

   • Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

  • Загальні інструкціїї
   • Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).

    Суміш із низьким вмістом хроматів згідно з директивою RL 2003/53/EG.

    Не застосовувати на основах, що містять гіпс!

    Вода замішування повинна за якістю відповідати питній воді.

    Завжди виконувати пробне нанесення!

    Відхилення від актуальних нормативних положень потребує додаткового узгодження.

    При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.

  • Інформація про утилізацію
   • Більшу кількість залишків продукту слід утилізувати в оригінальних контейнерах відповідно до чинних норм. Повністю порожні, чисті контейнери повинні бути перероблені. Не викидайте разом із побутовим сміттям. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не виливати в каналізацію.

  • Безпека і регламенти
   • Для отримання додаткової інформації про аспекти безпеки при транспортуванні, зберіганні та користуванні продуктом, а також про утилізацію та охорону навколишнього середовища див. чинний Паспорт безпеки.