• SP Prep

  № артикулу/ів 040030

  SP Prep

  Сухая смесь для предварительного набрызга по нормам WTA

  Вариант
  0400 | grau / серый (естественный цвет)
  Розмір/Кількість

  Технічні характеристики продукту

  Пожарная опасность класс A1
  Прочность на сжатие (через 28 дней) CS IV (> 6,0 Н/мм²)
  Независимый контроль GG-Cert + WTA
  Макс. размер зерна 3.15 mm
  Aggregate as per DIN EN 13139
  Толщина слоя макс.. 5 мм
  Насыпная плотность ~ 1,7 кг/дм³
  Количество воды затворения ~ 5,0 л на 30 кг
  Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µ ≤ 15
  Паропроницаемость µ ≤ 15
  Глубина проникновения воды через 1 ч > 5 мм

  Вказані значення представляють типові властивості продукту і не повинні сприйматися як обов'язкові специфікації продукту.

  Сфера застосування

  • для наружных и внутренних работ
  • Підготовка основи перед нанесенням мінеральних штукатурок
  • Вирівнювання різної поглинаючої здатності основи

  Властивості

  • Добра адгезія до основи
  • Висока сульфатостійкість та низький вміст активних лугів (SR/NA)
  • Підго товка до нанесення
   • Вимоги до основи

    Поверхня має бути міцною, чистою та вільною від пилу.

   • Підготовка продукту

    Попередньо змочіть вбираючі основи, щоб вони були трохи вологими.

  • Переробка
   • температура применения от 5 °C до 30 °C
   • нанесение гладкой кельмой / нанесение шпателем / зубчатой кельмой
   • Умови переробки

    Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

   • Всмоктуючі основи

    Нанести цей продукт в якості адгезійного шару, закриваючи поверхню не повністю (частка укриття 50-70%), товщиною макс. 5мм.

     

    Внутрішня гідроізоляція та основи зі слабкою поглинаючою здатністю

    Нанести цей продукт суцільним шаром (частка укриття 100%) завтовшки макс. 5мм.

     

  • Інструкції при переробці
   • Розчин, що схопився, не можна зробити знову придатним для застосування шляхом додавання в нього води або свіжої суміші.

    Не використовувати матеріал для вирівнювання нерівностей!

    Оштукатурення виконувати через 2-4 дні.

    Для підвищення адгезії до гладких і щільних основ використовувати ZM HF[basic].

  • Робочі інчтрументи/очистка
   • нанесение гладкой кельмой / нанесение шпателем / зубчатой кельмой
   • Смесительный инструмент, мастерок, стальная щетка, штукатурный разбрызгиватель ручной, вороночный пистолет

   • GR_HW_47

    Робочий інструмент очищати у свіжому стані водою.

  • Умови та термін зберігання
   • защищать от влаги
   • срок хранения 12 месяцев
   • Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому місці. Термін зберігання 12 місяців.

  • Розхід
   • 4 - 6 кг / м² на мм толщины слоя (при сплошном нанесении)
   • 4 - 6 кг/м² при нанесении сплошным слоем

   • Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

  • Загальні інструкціїї
   • Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).

    Не застосовувати на основах, що містять гіпс!

    Вода замішування повинна за якістю відповідати питній воді.

    Суміш із низьким вмістом хроматів згідно з директивою RL 2003/53/EG.

    Завжди виконувати пробне нанесення!

    Відхилення від актуальних нормативних положень потребує додаткового узгодження.

    При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.

  • Інформація про утилізацію
   • Більшу кількість залишків продукту слід утилізувати в оригінальних контейнерах відповідно до чинних норм. Повністю порожні, чисті контейнери повинні бути перероблені. Не викидайте разом із побутовим сміттям. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не виливати в каналізацію.

  • Безпека і регламенти
   • Для отримання додаткової інформації про аспекти безпеки при транспортуванні, зберіганні та користуванні продуктом, а також про утилізацію та охорону навколишнього середовища див. чинний Паспорт безпеки.