• AGE

  № артикулу/ів 136801

  Технічні характеристики продукту

  Вказані значення представляють типові властивості продукту і не повинні сприйматися як обов'язкові специфікації продукту.

  Сфера застосування

  • полы/стены/потолки внутри и вне помещений
  • Розчинення дисперсійних фарб, фарб на основі чистого акрилату, лаків на основі синтетичних смол, нітро- та спиртових лаків, матуючих покриттів, політур, а також графіті
  • Дерев'яні, металеві та мінеральні поверхні

  Властивості

  • Пастоподібна консистенція
  • Висока ефективність
  • Тривалий час життєздатності (час коригування)
  • Не містить N-метилпіролідону та хлорованих вуглеводнів, не містить лугів
  • Біорозкладний продукт
  • Підго товка до нанесення
   • Підготовка продукту

    Грубі забруднення видалити механічно.

  • Переробка
   • температура применения от 5 °C до 30 °C
   • нанесение кистью/валиком/ распыление/опрыскивание под низким давлением
   • Нанести матеріал за допомогою відповідного обладнання.

    Час впливу залежить від типу основи, видаляємих матеріалів, товщини покриття і кліматичних умов.

    Після достатнього часу впливу видалити покриття механічно за допомогою відповідного інструменту.

    За необхідності повторити процес.

    Повністю видалити чистячий склад.

  • Інструкції при переробці
   • Забезпечити добру вентиляцію.

    Конструкції, що межують, і матеріали, не призначені для обробки даним продуктом, захистити від контакту з ним відповідним чином.

    Розмістити необхідні уловлюючі пристосування.

    За необхідності продовжити час реакції, накривши поверхню, що обробляється, поліетиленовою плівкою.

  • Робочі інчтрументи/очистка
   • нанесение кистью/валиком/ распыление/опрыскивание под низким давлением
   • Обладнання та інструмент очистити водою одразу після використання.

  • Умови та термін зберігання
   • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
   • срок хранения 12 месяцев
   • Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше  12 місяців.

  • Розхід
   • общее количество нанесения 0,3 - 0,5 кг / м²
   • Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

  • Загальні інструкціїї
   • Дотримуватись актуальних правил та законодавчих приписів.

    При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.

    Завжди виконувати пробне нанесення!

  • Інформація про утилізацію
   • Залишки діючих речовин і промивна вода, яка містить діючі речовини продукту, не повинні потрапляти в дренажну систему поверхневих вод. Зберіть промивну воду та утилізуйте в пункті збору або через каналізаційну систему відповідно до місцевих правил. Для отримання додаткової інформації див. брошуру з рекомендаціями DWA-M 370 «Відходи та стічні води від очищення та видалення покриття з фасадів».

    Про об'єкт необхідно повідомити відповідні органи.

  • Безпека і регламенти
   • Для отримання додаткової інформації про аспекти безпеки при транспортуванні, зберіганні та користуванні продуктом, а також про утилізацію та охорону навколишнього середовища див. чинний Паспорт безпеки.