• IR PUR 2K 150

  № артикулу/ів 687101

  IR PUR 2K 150

  Эластичная 2-компонентная полиуретановая инъекционная смола

  Технічні характеристики продукту

  Вязкость (12 °C) 240 мПа·с
  Вязкость (23 °C) 150 мПа·с

  Компонент А

  Плотность (20 °C) 0,98 г/см³

  Компонент В

  Плотность (20 °C) 1,1 г/см³

  Після повного лікування

  Прочность на разрыв 0,2 Н/мм²
  Удлинение при разрыве 40 %
  Герметичность > 2 бар

  Вказані значення представляють типові властивості продукту і не повинні сприйматися як обов'язкові специфікації продукту.

  Сфера застосування

  • полы/стены внутри и вне помещений
  • Ін'єктування тріщин у бетоні за DIN EN 1504-5
  • Класифікація: U(D1) W(2) (1/2/3/4*) (5/30)
  • Ділянки з рівнями вологості: DY, DP, WT, WF*
   * Для водонесучих тріщин потрібне попереднє ін'єктування продуктом IR PUR 2K rapid!
  • Продукт пройшов випробування згідно ZTV-ING (RISS), (Перелік BASt)
  • Продукт пройшов випробування згідно DIN V 18028
  • Запресовування ін'єкційних шлангів
  • Горизонтальна відсічна гідроізоляція та гідроізоляція поперечного перерізу кам'яної кладки
  • Герметизація вологих та водонесучих тріщин

  Властивості

  • Висока хімстійкість
  • Продукт класу Total solid (на основі методики випробувань об'єднання Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Низька в'язкість
  • Висока бічна адгезія
  • Дуже висока розтяжність
  • Підго товка до нанесення
   • Вимоги до основи

    Бічні поверхні тріщини повинні бути формостійкими, міцними, вільними від елементів, що відшаровуються, цементного молочка, масел, жирів та інших речовин, здатних перешкоджати адгезії.

   • Підготовка продукту

    За потреби запечатати тріщину по всій довжині відповідним матеріалом.

    Встановити відповідні пакери.

  • Підготовка матеріалу
   • пропорция смешивания комп. A 1,8 : комп. B 1
   • время смешивания 3 минуты
   • Комбіупаковка

    Затверджувач (комп. В) повністю додати основну масу (комп. А).

    Потім перемішати масу електричним будівельним міксером на малих обертах

    (~ 300 - 400 об./хв.).

    Дотримуватись мінімального часу змішування 3 хв.

    Утворення розводів на поверхні суміші свідчить про недостатню ступінь змішування.

    Перелити суміш в іншу ємність і ще раз ретельно перемішати.

  • Переробка
   • температура применения от 5 °C
   • время пригодности к нанесению 50 минут
   • Умови переробки

    Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. 5 °C

   • Ін'єкцювати матеріал за допомогою спеціального ін'єкційного обладнання, виконуючи роботи у напрямку знизу догори.

    Зняти пакери, бурові отвори за необхідності закласти.

  • Інструкції при переробці
   • Перед виконанням ін'єкційних робіт здійснити аналіз стану будівельної споруди.

    Вибрати тиск нагнітання відповідно до стану оброблюваного елемента конструкції.

    Додаткове ін'єкціювання виконувати в межах часу життєздатності ін'єкційної суміші

    Плівку, що утворюється в результаті реакції з вологістю повітря, періодично знімати та не домішувати її в робочу суміш.

    Вищі температури скорочують, нижчі збільшують зазначені часові значення.

  • Робочі інчтрументи/очистка
   • Инъекционное оборудование, ручной рычажной насос, строительный миксер, перфоратор

   • Більш точні дані наведено у каталозі інструментів Remmers.

    Робочий інструмент очищати відразу у свіжому стані розчинником Verdünnung V&101.

    Під час очищення дотримуватись запобіжних заходів та вимог щодо утилізації.

  • Умови та термін зберігання
   • хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/защищать от влаги/ закрывать емкость
   • срок хранения 24 месяца
   • Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання не менше 24 місяців.

  • Розхід
   • В зависимости от содержания влаги в структуре

  • Загальні інструкціїї
   • Якщо не вказано інше, всі наведені параметри та значення витрати були отримані у лабораторних умовах (+20 °C). У разі застосування на об'єкті можливі незначні відхилення від наведених параметрів.

    "Фактична кількість необхідного матеріалу залежить від розміру порожнечі. Дійте на основі результатів аналізу стану будівлі.
    Пам'ятайте, що залежно від методу нанесення може бути надмірна витрата матеріалу."

    Уникати утворення конденсату в ін'єкційному устаткуванні.

    Після завершення робіт повністю звільнити ін'єкційне обладнання від смоли та промити його.

    Дотримуватись актуальних технічних нормативних положень.

  • Інформація про утилізацію
   • Більшу кількість залишків продукту слід утилізувати в оригінальних контейнерах відповідно до чинних норм. Повністю порожні, чисті контейнери повинні бути перероблені. Не викидайте разом із побутовим сміттям. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не виливати в каналізацію.

  • Безпека і регламенти
   • Додаткову інформацію щодо безпеки під час транспортування, зберігання та обробки, а також щодо утилізації та екології можна знайти в останньому паспорті безпеки.