Employees in the laboratory©

Дослідження та розробки

Розробка екологічних і стійких систем продуктів

Ні одна із інновацій сама не впала із неба

Більше ніж 80 спеціалістів у наших дослідницьких та розробницьких відділенях займаються інноваційними системами продуктів, ощадних до навколишнього середовища і ресурсів для захисту і збереження будівель та будівельних елементів.

У багатьох проектах при сприянні Remmers вже зміг реалізувати інноваційні ідеї в успішні продукти. Як прекрасний приклад планової моделі „Захист поверхні каменю застосуванням еластичного ефіру кремнієвої кислоти“ (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), під назвою с00000 Oснабрюк, AZ 09445) .

Також актуальним є участь Remmers разом із партнерами у багатьох проектах, яким сприяють на національному та європейському рівнях:

  • BMBF-Projekt 'HelioClean'/ГеліоКлін
  • BMBF-Projekt 'Kalte Keramik'/Кальте Керамік
  • BMBF-Projekt 'NanoLambda'/НанаЛямбда
  • EU-Projekt '3Encult'3Енкульт

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0069C

Проект HelioClean® проводиться в рамках „Hightech-Strategie“ за сприяння Федеративного Міністерства освіти і досліджень (BMBF) всередині рамкової програми "Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft - WING"/Інновації матеріалів для промисловості і суспільства по темі "Nanotechnologie im Bauwesen - NanoTecture: Erschließung höherer Ressourcen-/Energiespar und Leistungspotentiale sowie neuer Funktionalitäten"/Нанотехнології у будівництві - NanoTecture:Освоєння високого продуктивного потенціалу економії ресурсів/енергії та нових функціональностей і супроводом Projektträger/керівника пректу Jülich (PTJ) .

У партнерстві із : Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Лайбнітц Університет Ханновер, Дрезденський Технічний Університет, Університет Кассель

Змістом проекту, розрахованого на 3 роки є каталізаторний розпад шквдливих речовин у повітрі при використанні сонячного світла при допомозі нанотехнологічної фунціональності поверхні будівельного матеріалу. Позитивним попутнім явищем у функціоналізації є ефект самоочищення, який перешкоджає утворенню біоплівок і пов′язаній із ним біокорозії будівельного матеріалу.

HelioClean® є міждисциплінарним і поєднує компетенції трьох університетів і п′яти промисловців(див. Партнери по асоціації). Завдяки тісному переплетенню університетських та індустріальних досліджень повинно відбутись значне підвищення ефективності фотокаталізатора також слабоосвітлених сферах та підвщення поверхні фотокаталізатора у матриці будівельного матеріалу. В кінцевому результаті будівельні матеріали та продукція будівельної хімії, продуктивність яких при незначних цінах значно переважає існуючу продукцію.

Remmers GmbH має в рамках проекту HelioClean® завдання, функціоаналізуючі покриття зі значним покращенням ефективності відносно зниження шкідливих речовин у повітрі. Корисним результатом є майбутнє покриття біля автобану A1, біля Оснабрюк, фотокаталістично високоактивне покриття.„Remmers HC NOX“.

Більше інформації про проект можна найти на: www.HelioClean.de

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0067C

Проект „Kalte Keramik“ підтримується в рамках стратегії „Hightech-Strategie“ Федеративного Міністерства Освіти і Досліджень(BMBF) в рамковій програмі "Інновації матеріалів для промисловості та суспільства - WING" по темі "Nanotechnologie im Bauwesen - NanoTecture/Нанотехнології у будівництві-NanoTecture: Erschließung höherer Ressourcen-/Energiespar und Leistungspotentiale sowie neuer Funktionalitäten/Потенціали економії енергії і продуктивності" та проходть під супроводом керівника проекту Jülich (PTJ).

Компанії-партнери: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Verein deutscher Zementwerke, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Universität Kassel, FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e. V., PigTek Europe GmbH

Зміст проекту є розробка хімічно стійких і стійких до стирання виробів із бетону, бетонних елементів та покриттів для сфери стічних вод та інших застосувань із агресивними хімічними і/або механічними впливами (класи стійкості XA3 і вище, XM3 і вище без додаткових засобів; спеціальні застосування) а також особливо стійкі, бетонні конструкції із незначними затратами енергії та малими емісіями.

Істотними елементами для досягнення цієї мети є оптимізація щільності упаковки до наносфери завдяки цілеспрямовано синтезованих нано- та мікрочасток. Вони модифіковані хімічно і технічно таким чином, що можуть вноситися цілеспрямовано у матрицю будівельного матеріалу. Крім того в якості вяжучої бази застосовується прокалений пісок, який спонукається хімічно оптимізованими алкалійними силікатами (водяим шклом). Виникаючі при цьому продукти гідратації є теплішими по кальцію ніж при використанні портландцементів і матриця практично вільна від портландиту, що веде до значно вищого спротиву проти кислот. Das bei der Anregung von Hüttensand mit Wasserglas freiwerdende nanokristalline SiO2 führt zu einer zusätzlichen Gefügeverdichtung im unteren Nanometerbereich. Insgesamt wird somit eine äußerst dichte Packung mit einem sehr widerstandfähigen Gefüge erreicht.

У проекті Im Projekt wird die gesamte Wertschöpfungskette der zu entwickelnden kalt härtenden Keramiken, beginnend bei den Herstellern der einzelnen Rohstoffe, über die Formulierer und Hersteller von Bauprodukten bis hin zu den Anwendern durch die beteiligten Industriepartner abgebildet. Im Rahmen des Projektes sollen durch die enge Vernetzung institutioneller und industrieller Forschung Demonstratoren in Form von bauchemischen Produkten und Betonprodukten entwickelt werden, die den genannten Zielsetzungen entsprechen.

Ziel der Remmers GmbH ist eine fundierte materialwissenschaftliche Erforschung von Bindemittelsystemen für die Beschichtung chemisch stark beanspruchter Baustoffe. Die Formulierungen sollen überwiegend anorganisch basiert sein und deutliche Vorteile gegenüber den derzeit verwendeten Lösungsansätzen bieten.

Die Anwendungsmöglichkeit solcher Beschichtungen ist vielfältig und betrifft sowohl den Schutz neuer Bauwerke als auch den Bereich der Instandsetzung bereits geschädigter Bauwerke. Aufgrund des in Deutschland anstehenden enormen Investitionsbedarfs für die Sanierung der abwassertechnischen Infrastruktur liegt ein besonderer Schwerpunkt der Remmers Baustofftechnik GmbH in der Formulierung von Beschichtungssystemen für den Abwasserbereich.

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0071C

Проект „NanoLambda/НаноЛямбда“ сприяється в рамках „Hightech-Strategie“/Хайтек-стратегії Федеративного Міністерства освти і досліджень (BMBF) всередині рамкової програми "Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft - WING" zum Thema "Nanotechnologie im Bauwesen - NanoTecture:/Інновації матеріалів для промисловості і суспільства - WING по темі Нанотехнології у будівництві - NanoTecture:/Досягнення високої економії ресурсів і енергії та продуктивності, а також нової функціональності" під супроводом керівника проекту Jülich (PTJ).

Партнери проекту: Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Метою цього наміру є дослідження та розробка компонентів нового типу для систем теплової ізоляції на базі наноструктурованих матеріалів. При цьому повинні використовуватися цілеспрямовано фізичні властивості, які базуються на структурі наношкали використаних матеріалів з метою підвищення продуктивності теплоізолюючих матеріалів та іх поверхонь для використання у будівництві.

В партнерському проекті на Remmers покладається розробка низько-емітуючих фарб ("low-e Farben") для значного зниження випромінення потоків тепла поверхонь будівлі:

Перш за все при дуже добре утеплених фасадах температура їх поверхні падає нижче температури повітря через відображення тепла у зовнішнє середовище і особливо у холодне нічне небо. При цьому конденсат взагалі часто відсутній на поверхні фасаду. Це довготривало впливає - головним чином у системах композитної теплоізоляції - запобігає довготьривапояві водоростей чи позеленінню, що погіршує оптичний вигляд з однієї сторони і шкодить будівельній субстанції з іншої.

Таке озеленення зустрічається, як правило при додаванні біоцидно діючих речовин у покриття для фасадів, причому намагаються по можливості меншого дозування. При використанні фарб low-e Farben можна взагалі відмовитися від біоцидів:

Завдяки низько емітуючій поверхні відбивання потоків тепла у зовнішнє середовище зменшуєється і таким чином відбувається зменшення охолодження поверхні, що в свою чергу веде до зменшення появи конденсату.

Як альтернатива для зменшення конденсату можливе через збільшення товщини штукатурного шару, що зменшує теплоємність самого верхнього зовнішнього шару покриття, але ефект все-таки значно менший ніж при використанні low-e фарби.

Для досягення цієї мети розробляються залізоокисні або напівпровідникові пігменти, які можна інтегрувати у фарбу, що зменшить ступінь емісії фарби у інфрачервоному спектрі. Одночасно фарба повинна створювати у видимому діапазоні довини хвиль, наприклад, через фарбуючі пігменти, таке враження кольору, яке не перевантажене IR-активними пігментами. Метою є досягення ступеня емісії e < 0,4 при максимальному збереженні нейтральності фарби.

3 відповідальності Remmers у пректі

Базуючись на своїх Know-how's Реммерс несе відповідальність особливо при обробці таких питань:

  • Інтеграція нових видів речовин, представлених в рамках проекту у перевірені системи із підвищеною стійкістю.
  • Рецептування нових видів речовин, представлених в рамках проекту у новостворені системи із відповідними додатковими вигодами.
  • Випробовування розроблених продуктів, по можливості, всередині компаніїї Реммерс (в інших випадках партнерами проекту і також незалежними випрбовувальними інститутами).
  • Консультуюча функція при розробці нових типів сировини із необхідними властивостями.
  • Узгодження між партнерами проекту по розробці сировини, формули рецептур та кінцевого використання.

Проект ЄС – референц-№: 260162

Дослідницький проект „3ENCULT“ стартував 1-го жовтня 2010 року в 7-ій рамковій програмі під Евросоюзом. Він координується Європейською Академією Bozen/Бозен (EURAC).

Всього 23 партнери із різних європейських країн розвивають рішення, щоб підвищити енергоефективністьв в історичних будівлях у містах. Міждисциплінарна команда розглядає тут не лише кліматехнічні аспекти комфорту житла та та громади, але й перш за все вимоги захисту памяток. Сюди Daher sind neben den Partnern für die Forschung und Entwicklung auch Gebäudeeigentümer und lokale Denkmalschutzämter einbezogen.

Verbundpartner

European Academy of Bozen/Bolzano - Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- Anhalt e.V., University of Innsbruck - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology / Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations